Ochrana osobních údajů

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

 

Subjektem osobních údajů jste Vy.

 

Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů pro Flame Fashion  a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje. 

 

V některých případech od Vás ale takové údaje potřebujeme, a to:

 

⦁ při objednávce z důvodu plnění smlouvy,

⦁ při účasti v soutěžích, pokud s tímto budete souhlasit,

⦁ při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku,

⦁ u vyžádání katalogu budou Vaše osobní údaje použity pouze pro zajištění odeslání,

⦁ u vyžádání/zrušení informačního zpravodaje budou Vaše osobní údaje použity za účelem zasílání obchodních sdělení a to i elektronicky,

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro kontrolu bonity, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.

 

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné, souhlas můžete kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat, máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování Vašich práv ze strany naší společnosti se na nás můžete obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Tabulka velikostí
Nově příchozí
Speciální nabídka

Doručení/Platba
Ochrana osobních údajů
Reklamace

KONTAKTUJTE NÁS

info@cz.flame-fashion.com